Impresszum


A szolgáltató neve: Kis Rita e.v.

A szolgáltató székhelye, telephelye: 8000 Székesfehérvár, Huszti utca 4.

A szolgáltató elérhetőségei:

 Telefon: +36 30 650 4103

 E-mail: info@tomthomleather.com

Nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószáma: 57974147-1-27

Cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma): 56642481

Tárhelyszolgáltató adatai:

Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland

Vásárlói ügyfélszolgálat:

 Kapcsolattartó személy: Kis Rita

 Elérhetőség:

 Kis Rita +36 30 650 4103

 E-mail: info@tomthomleather.com

 Kötelező válaszadási idő: 30 naptári nap


Vásárlási feltételek:

 Teljesítés módja: Személyes átvétel, házhozszállítás az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően

 Teljesítés költsége: szállítási feltételek szerint az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően

 Termékekre érvényes szavatosság és annak részletei az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően

 Termékekre érvényes jótállás és annak részletei az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelőenJogi nyilatkozat

A honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

 1. A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

 1. Cégnév / Egyéni vállalkozó neve: Kis Rita e.v.

 2. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huszti utca 4.

 3. Adószám: 57974147-1-27

 4. Cégjegyzékszám / Nyilvántartási száma: 56642481

 5. Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó és Vámhivatal

 6. Telefonszám:+36 30 650 4103

 7. E-mail cím: info@tomthomleather.com

 1. Általános bevezetés:

  1. Jelen honlap kizárólag Magyarországon élő személyek részére készült, így a honlapon található szolgáltatásokra és árakra valamennyi információ kizárólag Magyarországra vonatkozik, a magyar jogszabályok vonatkoznak rájuk.

  2. A honlapon való böngészéssel az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, akkor a honlap használata nem lehetséges. Az összes ezzel kapcsolatos bármilyen igényt a Szolgáltató figyelmen kívül hagy.

 2. Tartalom:

  1. A jelen honlap tartalmát a honlap tulajdonosa a lehető legkörültekintőbben állította össze. A honlap tulajdonosa törekszik az információk átadására azonban a honlap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét nem tudja garantálni, sem a honlap hibamentes működését.

  2. A honlap tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a honlap folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a honlap bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna. A honlaphoz való hozzáférés értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a honlap tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból felfüggeszthető.

 3. Felelősség:

  1. A honlap megnyitása, látogatása, használata az oldal Felhasználójának, Látogatójának a saját felelőssége, saját belátása alapján történik. A honlap tulajdonosa nem tudja és nem is kívánja ellenőrizni a Látogatójának az életkorát és vagy cselekvőképességét, belátóképességét, mentális egészségét. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

  2. A törvény által megengedett mértékig a honlap tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a honlap Felhasználók és Látogatók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

  3. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául. A honlap tartalma nem minősül orvosi ellátásnak, terápiának, mentális vagy egészségügyi kezelésnek, nem minősül továbbá anyagi és életváltozási ígéretnek. A Felhasználó vagy Látogató maga dönti el, miket használ fel a honlap tulajdonosának a megosztásaiból az önmaga számára. Azoknak a sikerességéért a honlap tulajdonosa semmilyen felelősséget sem vállal.

 4. Adatvédelem:

  1. A jelen honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a honlap tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

 5. Kapcsolatfelvétel:

  1. Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a honlappal kapcsolatban, forduljon a honlap tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 6. Szellemi tulajdonjogok:

  1. Minden szellemi tulajdonjog, például, de nem kizárólagosan a honlapon szereplő összes szöveg, kép, módszer, tematika, hang és egyéb anyag az adott anyag szerzőjének jogait, valamint a honlap tulajdonosának tulajdonát képezi azzal, hogy minden olyan eszköz, amelyeket Gary M. Douglas és dr. Dain Heer kifejlesztettek az évek során, azok jogvédelem alatt állnak, azonban nem a honlap tulajdonosa a jogosultja.

  2. A honlapon szereplő összes információ - a honlap tulajdonosának ellenkező engedélye hiányában - változatlan tartalommal, kizárólag a forrás megjelölésével terjeszthető.

  3. A honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok, jogi anyagok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint lehetséges. Minden, az adott jogszabályokon kívüli felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

  4. A honlapról származó leírások, tanulmányok, képek, egyéb anyagok teljes egészében vagy részletekben történő bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

  5. Szigorúan tilos az oldal látogatójának a honlap tulajdonosának engedélye nélkül: kereskedelmi célokra használni a honlapot, illetve annak bármely részét vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat akár ugyanolyan formában, akár módosítva, átírva, belefoglalni más műbe (például, de nem kizárólagosan nyomtatott dokumentumba, blogba vagy más honlapba, Facebook, Instagram profilokba, oldalakba).

 7. Jogkövetkezmények:

  1. A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a honlap tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az engedély nélküli felhasználás esetén a honlap tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 5.000,- Ft, illetve szavanként bruttó 500, Ft, a hanganyagok bármilyen felhasználása bruttó 1.000.000,- Ft. A Felhasználó ennek tudatában böngészi a honlapot.

 8. Egyéb rendelkezések:

  1. A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a honlap Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

  2. Jelen Jogi nyilatkozat 2021. június 1. napján lép hatályba.